CCS Suomi - CCS:n soveltaminen Suomen olosuhteissa (1/2008-2/2011)

CCS Suomi-projektissa tarkasteltiin hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia (CCS). Projekti alkoi vuoden 2008 alussa ja loppui helmikuussa 2011. Koko projektin erityinen tarkoitus oli tarkastella, miten hiilidioksidin talteenotto ja varastointi olisi mahdollista ottaa käyttöön yhtenä kasvihuonekaasupäästöjä vähentävänä teknologiapolkuna nimenomaan Suomea kuvaavissa olosuhteissa.


Projektissa tarkasteltiin koko hiilidioksidin talteenottoon liittyvää ketjua laaja-alaisesti lähtien Suomen energiajärjestelmästä tarkentuen aina teknisiin yksittäisratkaisuihin asti. Koko talteenottoketjun tarkastelu energiajärjestelmän kannalta sisältää samalla molemminpuoliset näkökulmat, miten CCS olisi mahdollista tuoda Suomen energiajärjestelmään ja mitkä puolestaan olisivat mahdolliset CCS:n aiheuttamat vaikutukset Suomen energiantuotannon rakenteeseen. Projekti tuotti yksityiskohtaista tietoa eri teknisistä mahdollisuuksista ja kustannusratkaisuista, niin hiilidioksidin talteenotolle, kuljetukselle, kuin varastoinnillekin, toimien osaksi tiedonsiirtokanavana ja osaksi nojautuen omaan tutkimukseen. Tiedonvälitys muiden CCS alalla aktiivisten maiden ja Suomen välillä, huomioiden myös kansalaisjärjestöt ja jopa projektitason toiminta on ensiarvoisen tärkeää, jotta Suomi voi olla mukana kun CCS infrastruktuuria ollaan vasta synnyttämässä. Teknisen tiedon tuottamisessa ja keräämisessä keskityttiin erityisesti Suomen olosuhteisiin; voimalaitoskantaan ja maantieteelliseen sijaintiin soveltuviin ratkaisuihin. Esimerkkisovellutusten kautta projekti tuotti arvioita CCS:n käyttöönotosta aiheutuvista kustannuksista aina järjestelmätasolle asti. Projektin puitteissa kartoitettiin myös Suomen maankamarasta varastointiin soveltuvia geologisia muodostumia ja olennaisena osana seurattiin kehittyvää lainsäädäntöä.


Projektin raportit ja tulokset ovat nyt saatavina "julkaisut"-sivulta.


CCS-tutkimus jatkuu CLEEN:in tutkimusohjelmassa nimeltään Carbon Capture and Storage Program (CCSP)Lisätietoja

Sebastian Teir
Projektipäällikkö
020 722 4653
sebastian.teir@vtt.fi