COSI - Co-development using inner & Open source in Software Intensive products

img

Nämä sivut ovat COSI-VTT-projektin verkkosivut. COSI-VTT projekti on osa kansainvälistä ITEA COSI -hanketta. Hankkeessa on mukana yrityksiä ja tutkimuslaitoksia Espanjasta, Hollannista, Ruotsista, Norjasta ja Suomesta.


  • Suomi: Nokia Oyj, Meritie Oy, Helsingin kauppakorkeakoulu, VTT


  • Hollanti: Philips Medical Systems, Philips Research, Philips Apptech


  • Espanja: Telvent, Telefonica, European Software Institute, Universidad Politécnica de Madrid


  • Ruotsi: Högskolan i Skövde, Combitech Systems,


  • Norja; ICT NorwayProjektin tavoitteet

COSI-VTT on projekti, jossa kehitetään osaamista avoimen lähdekoodin ohjelmistojen kehittämisessä ja niiden hyödyntämisessä sulautettujen järjestelmien kehittämisessä. Erityisesti projektin tavoitteena on 


  • Kehittää menetelmiä, tekniikoita ja ratkaisuja, jotka auttavat sulautettujen ohjelmistojen kehittäjiä avoimen lähdekoodin komponenttien integroimisessa itse kehitettyihin ohjelmistoihin.


  • Järjestelmien laatutason säilyttämistä tuetaan kehittämällä testaustekniikoita open source -komponenttien laadun varmistamiseksi ja menetelmiä, tekniikoita ja työkalutukea integrointiarkkitehtuurin laadun arvioimiseksi.


Lue lisää englanninkielisiltä sivuiltamme >>


Read more on our English pages >>
Lisätietoja

Katja Henttonen
Projektipäällikkö
020 722 2004
katja.henttonen@vtt.fi