Dynamo - Teollisen järjestelmän suorituskyky ja dynaamisten verkostojen johtaminen ja ohjaus

Dynamo-hankkeen tavoitteena on luoda yrityksille ratkaisuja liiketoimintasuhteiden ja -verkostojen johtamiselle ja ohjaamiselle. Laajempana päämääränä on kuvata liiketoimintasuhteiden ja -verkostojen tulevaisuuden kehityssuuntia ja menestystekijöitä.


Yrityksillä on lukuisia haasteita ja kysymyksiä verkostojen johtamisessa:


  • Miten verkostoitumalla voi saavuttaa kasvua ja volyymietua?
  • Miten verkostolta saa ideoita uusille liiketoimintaalueille?
  • Miten verkosto voi tarjota asiakkaalle kokonaispalvelua?
  • Miten hallitaan verkostoa, jossa on monenlaisia osapuolia?
  • Miten voi toimia monessa erilaisessa verkostossa?
  • Miten estää oman ydinosaamisen katoaminen verkostoon?

Aikataulu


  • Analyysit alkavat verkostoissa syksyllä 2006 ja hanke päättyy syksyllä 2008
Lisätietoja

Harri Kulmala
Projektipäällikkö, erikoistutkija
020 722 3305
harri.kulmala@vtt.fi


Katri Valkokari
Tutkija
020 722 3767
katri.valkokari@vtt.fi