Dynamo - Teollisen järjestelmän suorituskyky ja dynaamisten verkostojen johtaminen ja ohjaus

Julkaisut

Keskeisimmät julkaisut:


2009


Valkokari, K., Hyötyläinen, R., Kulmala,H.I. Malinen, P., Möller, K. & Vesalainen, J. 2009 Verkostot liiketoiminnnan kehittämisessä. WSOYPro. Helsinki.


Valkokari, K., Anttila, J-P; Hakala, T.; Hyötyläinen, R.; Korhonen, H.; Kulmala, H.I.; Lappeteläinen, I.; Lappalainen, I.; Ruohomäki, I. Muutos on pysyvää - entä verkostot . Tykes. Helsinki (2009), 51 s.


Hyötyläinen, R. 2009. Growth models of medium-sized firms. To be Published by Verlag Duncker & Humblot.


Korhonen, H. 2009. Innovating about customers within steady state and discontinuities – The challenge of creating out-of-the-box customer-related knowledge. to be published Cinet2009 Conference.2008


Haahtela, T. , Karjalainen,J. & Kulmala, H. 2008. Real Options in Inter-firm New Product Development. 15th International Working Seminar on Production Economics, 3-7 March, Innsbruck, Itävalta.


Heikkilä, A. & Kurki, T. 2008. An application of cost accounting in improving relationship learning. : 6th Conference on New Directions in Management Accounting, December 15-17, Brussels, Belgium.


Kauppila, O-P. 2008. Strateginen innovaatio- ja asiakasorientaatio: Tarkastelu liiketoimintaympäristön ja organisaation konteksteissa. Liiketaloudellinen Aikakauskirja, 57 (1), 34–77.


Kauppila, O.-P., Rajala, R., & Jyrämä, A. 2008. Antecedents of salespeople's reluctance to sell radically new products. Industrial Marketing Management.


Kauppila, O.-P., Rajala, R., Westerlund M. & Kajalo, S. 2008. Ambidextrous Innovation Approach and Firm Performance. The 2008 AMA Summer Marketing Educators’ Conference, San Diego, California, USA, August 8-11.


Kohtamäki, M. 2008. Effects of relationship governance structures on learning in partnerships. Paper presented and published in IPSERA supply management conference proceedings.


Kohtamäki, M. & Kautonen, T. 2008. Conceptualising the dimensions of sourcing strategy: a governance-based approach. Accepted to be published in International Journal of Value Chain Management. Vol. 2, No. 2.


Kulmala, H., Vesalainen, J. & Virolainen, V-M. 2008. Ostajan haaste on taito verkottua. Talouselämä. http://www.talouselama.fi/docview.do?f_id=1416023


Kurki, T. 2008. Aligning purchasing portfolio strategies with supplier relationships: Planning of the strategy and impediments to the strategy implementation. Paper presented and published in IPSERA Supply Management Conference Proceedings.


Laaksonen, T., Pajunen, K., Kulmala, H. I. 2008. Co-Evolution of Trust and Dependence in Customer-Supplier Relationships. Industrial Marketing Management. Vol 37.


Lappeteläinen, I. & Kulmala, H.I. 2008. Supplier’s Specialization towards Prototype Production: An Empirical Analysis and Profitability Modelling Tool for Networks. 15th International Working Seminar on Production Economics. Innsbruck Itävalta, 3.-7.3.2008. Pre-prints volume 4. ss. 119-128.


Lappeteläinen, I., Kulmala, H. & Valkokari, K. 2008. Specialized prototype supplier - Separating prototype and serial production in industrial networks. . Accepted to 15th International Product Development Management Conference. Hampuri Saksa, 29.6.-1.7.2008


Leminen, S. & Westerlund, M. 2008. Living labs fostering innovations in the retail industry: A network perspective. The 24th IMP Conference, Uppsala, Sweden, September 4–6.


Leminen, S., Westerlund, M. & Raulas, M. 2008. Customer sharing: a new driver of strategic networks in the contemporary retail industry. The 24th IMP Conference, Uppsala, Sweden, September 4–6.


Möller, K., Rajala, R. & Westerlund, M. 2008. Service Innovation Myopia? A New Recipe for Client-Provider Value Creation. California Management Review, Vol. 50(3): 31-48.


Partanen, J., Möller, K., Westerlund, M., Rajala, R. & Rajala, A. 2008. Social capital in the growth of science-and-technology–based SMEs. Industrial Marketing Management. Vol. 37(5): 513–522.


Rajala, R. & Westerlund, M. 2008. Capability perspective of business model innovation: An analysis in the software industry. International Journal of Business Innovation and Research, Vol. 2(1): 71-89.


Rajala, R., Westerlund, M, Rajala, A. & Leminen, S. 2008. Knowledge-intensive service activities in software business. International Journal of Technology Management, Vol. 41(3/4): 273-290.


Rouvinen, P.& Pajarinen, M. 2008. VERKOSTOITUMISEN YHTEYS YRITYSTEN KANNATTAVUUTEEN JA KASVUUN: EMPIIRISIÄ HAVAINTOJA. Helsinki: ETLA,Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos, The Research Institute of the Finnish Economy, 14 s.


Valkokari, K. 2008. Organizational Learning Approach to Strategic SME Business Networks. Teoksessa Kyrö, Speer & Braun (eds.) Evaluating, Experiencing and Creating Entrepreneurial and Enterprising Net-works. University of Tampere. Juvenes Print. s. 164- 193.


Westerlund, M. & Svahn, S. 2008. A relationship value perspective of social capital in networks of software SMEs. Industrial Marketing Management. Vol. 37(5): 492-501.


Westerlund, M., Rajala, R. & Leminen, S. (2008). SME business models in global competition: a network perspective. International Journal of Globalisation and Small Business, Vol. 2(3): 342-358.
2007


Ali-Yrkkö, J. 2007. Tuotannon ja T&K-toiminnan ulkoistaminen - motiivit ja onnistuminen. ETLA Keskusteluaiheita nro. 1071.


di Minin, A. & Palmberg, C. 2007. A case for non-globalization? The organisation of r&d in the wireless telecommunications industry. Schumpeter Conference 06/2006, NordICT Journal 01/2007, 06/2006 ETLA Discussion Papers no. 1047.


di Minin, A & Palmberg, C. 2007. ‘Why is strategic R&D (still) homebound in a globalized industry? The case of leading firms in wireless telecom. Scuola Superiore Sant’Anna Working Paper Series 02/2007.


Kajuter, P., Kulmala, H.I. & Valkokari, K. 2007. INTER-ORGANIZATIONAL COST MANAGEMENT IN SME NETWORKS. Proceedings of MAR 2007 - COST AND PERFORMANCE IN SERVICES AND OPERATIONS, TRENTO (ITALY) JUNE, 18-20 2007


Kauppila, O-P. 2007. Managing Knowledge in Explorative and Exploitative Innovation Processes in the Context of Network Ambidexterity. Proceedings of Southern Management Association Conference, November 7-10, 2007 in Nashville, Tennessee, USA.


Kauppila, O-P. 2007. Towards a Network Model of Ambidexterity. Paper presented at the 17th Nordic Workshop on Interorganisational Research, August 16-18, 2007 in Turku


Kulmala, H. I., 2007. Suomen tulisi pyrkiä kehittymään prototaloutena. Helsingin Sanomat, Vieraskynä, XX.1.2007.


Kulmala, H. Valkokari, K, Ruohomäki, I & Anttila, J-P. 2007. System-Integrators new challenge: Product development without mass production. Proceedings of 14th IPDM Conference 10-12 June in Porto Portugal


Kulmala, H. Ruohomäki, I, Valkokari, K, & Anttila, J-P. 2007. From Mass-production to concept development: How to change earnings logics? Proceedings of the 19th ICPR 8/2007 in Valparaiso Chile


Lappeteläinen, I. 2007. Toimittajan prototuotantoon erikoistumisen kannattavuus. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO. Teollisuustalous. 104 sivua + 8 liitesivua.


Martikainen, O. 2007. Business Process Productivity Improvements Enabled by Broadband and Mobile Telecom Services, Proceedings of the 46th Congress FITCE, Warsaw 30.8.-1.9.2007, 1-6.


Martikainen, O. & Naumov, V.A. 2007. Communication performance in knowledge networks. Information Technology and Control (painossa).


Martikainen, O., Pallot, M. & Alasalmi, A. 2007. Collaboration Model based on Entity-Concepts Connectivity, 13th International Conference on Concurrent Enterprising (ICE2007)’, Sophia-Antipolis, France, 06/2007, 1-10.


Möller, K., Partanen, J., Rajala, R. & Westerlund, M. 2007. Fostering innovations in the SME context: a network perspective”. Paper presented at the IMP Conference 30th Aug – 1st Sept 2007, Manchester, UK.


Möller, K. & Rajala, A. 2007. Rise of Strategic Nets – New Modes of the Value Creation. Industrial Marketing Management. Vol. 36, ss. 895–908


Möller, K., Rajala, R. & Westerlund, M. 2007.Service Myopia: A New Recipe for Client-Provider Value Creation”. Paper presented at the UC Berkeley-Tekes Service Innovation Conference, Berkeley, California, USA, April 26-28.


Möller, K., Rajala, R., Westerlund, M. & Rajala, A. 2007. Customer-Supplier Value Creation Strategies in Service Business: Going Beyond the Product – Service Dichotomy. Presented at the AMA Frontiers in Service Conference, October 4-7, 2007 San Francisco, CA, USA.


Palmberg, C. 2007. Allianskapitalism - En ’osynlig’ form av FoU internationalisering?. Julkaistu kesällä SNS:n kustantamassa kirjassa Ruotsissa.


Partanen, J. & Westerlund, M. 2007. Categorizing downstream networks of science and technology-based SMEs. The 52nd International Council for Small Business (ICSB) World Conference, Turku, Finland, June 13 – 15.


Rajala, R. & Westerlund, M. 2007. A business model perspective on knowledge-intensive services in the software industry. International Journal of Technoentrepreneurship, Vol. 1(1): 1-20.


Rajala, R. & Westerlund, M. 2007. Business models – a new perspective on firms’ assets and capabilities. International Journal of Entrepreneurship and Innovation, Vol. 8(2): 115-125.


Rajala, R. & Westerlund, M. 2007. Harnessing open innovation to commercial business models. The 2007 INFORMS Annual Meeting, Seattle, Washington, USA, November 4-7.


Svahn, S. & Westerlund, M. 2007. The Modes of Supply Net Management: A Capability View. Supply Chain Management: an International Journal, Vol. 12(5): 369-376.


Valjakka, T. Valkokari, K. & Ruohomäki, I. 2007. Challenges of Asymmetric Relationship in Product Development: the roles of supplier and global customer. Proceedings of the 14th IPDM Conference 10-12 June in Porto Portugal


Valkokari, K. & Helander, N. 2007. Knowledge management in different types of strategic SME networks. Management Research News, Vol. 30 Iss. 8, ss. 597-608


Vuorinen, T. & Kohtamäki, M. 2007. Verkostostrategia ja sen rakentaminen. Artikkeli esitetty Strategisen johtamisen tulevaisuusfoorumi -konferenssissa (JTO) 28.3.2007


Ylä-Anttila, P. & Kulmala, H. 2007. Globaalitaloudessa osaaminen korostuu ja tuotanto tehostuu. – Miten Suomi ottaa tästä hyödyn? in: Ernvall, O. (toim.) Tuottavuus ja T&K-strategia murroksessa - Miten vastata haasteeseen? VTT Intelligence Forum. VTT SYMPOSIUM 250.


Westerlund, M., Kajalo, S., Leminen, S. & Pohto, P. 2007. Exploration or Exploitation: Networking Strategies in Contemporary Business Models of SMEs. The International Conference on Business and Information (BAI) 2007, Tokyo, Japan, July 11-13.


Westerlund, M., Rajala, R. & Leminen, S. 2007. Do relationships facilitate growth? An empirical investigation into SME networking. The Third Meeting of the IMP Group in Asia: International Markets and Processes, Phuket, Thailand, December 9-12.


Westerlund, M., Rajala, R. & Svahn, S. 2007. Managing Networked Business Models in the Software Industry. Business Review Cambridge


Örn, J. 2007. Seudulliset arvoverkostot kunnan teknisessä toimessa. Diplomityö. TKK.


2006


Kulmala, H. I. & Palmberg, C. 2006. Suomen tulevaisuus on prototaloudessa. Talouselämä 29/2006


Möller, K. 2006. Managing in the network economy, European Business Forum, Issue 27, Winter, 31-35.


Valkokari, K. & Helander, N. 2006. Knowledge management in different types of strategic SME net-works. Proceedings of the 7th Int. CINet Conference. Lucca, Italy 8 - 12 Sept. 2006.