Dynamo - Teollisen järjestelmän suorituskyky ja dynaamisten verkostojen johtaminen ja ohjaus

Toteutusmalli

Dynamo-hankkeen toteutusmalli verkostoissa jakautuu kahteen osaan ja yrityksillä on mahdollisuus päästä mukaan hankkeeseen kahdella eri tasolla: suunnittelu- ja kehitysvaiheessa


Suunnitteluvaiheessa mukana oleva verkosto


 • Kehitystilanteen tarkastelu
 • Avausseminaari
 • Johtamis- ja ohjausmallien analyysi
 • Suorituskyky- ja innovaatiotekijät
 • Tulevaisuuden näkymät
 • Kehityssuunnitelma
 • Verkostoraportti
 • Päättöseminaari

Kehitysvaiheessa mukana oleva verkosto


 • Uusien toiminnallisten mallien ja ratkaisujen kehittäminen
 • Uusien innovaatiomallien käyttöönotto
 • Verkostopilotit ja kokeilut
 • Kokemusten ja tulosten arviointiLisätietoja

Harri Kulmala
Projektipäällikkö, erikoistutkija
020 722 3305
harri.kulmala@vtt.fi