Materiaali ja julkaisut

Julkaisut:

Linkkejä

http://www.esma-home.eu/ European Smart Metering Alliance (ESMA)
http://baffjr.automaatioseura.fi/Kehitysteema BAFF kehitysteema: kiinteistöjen kulutustiedon avoin lukemisrajapinta internetissä
http://www.sintef.no/... Nordic AMR Forum
http://www.mce.gov.au The Ministerial Council on Energy (Australia)
http://www.ymparisto.fi/ ... Kotien reaaliaikainen sähkönkulutuksen mittaaminen ja havainnollistaminen - HEAT'07 projektin tulokset