The Finnish EcoCity for the Future in China

img

Projektissa selvitetään mahdollisuuksia rakentaa Kiinaan pieni kaupunki, jonka suunnittelussa ja rakentamisessa käytetään uusinta teknologiaa ja tuotteita.


Ekokaupungin idea esiteltiin toteutusprojektin Live in a Future Home Today – Finnish High-Tech EcoCity -valmisteluseminaarissa Tianjinissa 17. – 20.4. 2007Visioita ekokaupungista


Englanninkielinen esite


Energiatehokkaiden ja ympäristöystävällisten yhteiskuntamuotojen kysyntä on jatkuvassa kasvussa. Nopeasti kasvavilla alueilla, kuten Kiinan kaupungeissa, on valtavasti kysyntää erilaisille kestävän kehityksen ratkaisuille. Näitä tarvitaan mm. rakentamisessa, liikenteessä, tietoliikenteessä, vesihuollossa sekä hajautetussa energiantuotannossa


Professori Eero Paloheimo on määritellyt Syntymättömien sukupolvien Eurooppa -kirjassaan monia ratkaisuja ekotehokkaan ja ympäristöystävällisen yhteisön rakentamiseksi. VTT:n monialainen teknologiaosaaminen yhdessä suomalaisten avainyritysten kanssa mahdollistaa Paloheimon ajatusten pohjalta ensimmäisen mallikaupungin rakentamisen Kiinaan, Tianjinin kaupunkiin.


Rakentamisprojektissa voidaan soveltaa täysin uusia teknologioiden osaamisyhdistelmiä ja niistä syntyviä tuotteita. Näitä ovat mm. suljettu vesijärjestelmä, integroitu telekommunikaatio, liikenteen paikannusjärjestelmä, jätehuolto ja kierrätys sekä autoton henkilöliikenne.


Yrityksille ekokaupungin rakentaminen avaa uusia vientimahdollisuuksia Kiinan valtaville markkinoille. Joillekin se voi mahdollistaa jopa ensikontaktin näille markkinoille kokeneiden Kiina-toimijoiden tuella.Lisätietoja

Kari Larjava
Teknologiajohtaja
020 722 6162
kari.larjava@vtt.fi


Pekka Huovila
Asiakaspällikkö
020 722 5903
pekka.huovila@vtt.fi


Miimu Airaksinen
Tutkimusprofessori
020 722 4923
miimu.airaksinen@vtt.fi