FINRUS2 - Suomen ja Venäjän välisten logistiikan tietojärjestelmien yhteensopivuus

Projektin tarkoituksena on lisätä Suomen ja Venäjän välisen tavarakuljetuksen sujuvuutta kehittämällä logistiikan tietojärjestelmien yhteensopivuutta. Projekti koostuu kahdeksan yrityspilotin toteutuksesta. Näistä saatuja kokemuksia ja kehitettyjä ratkaisuja tullaan hyödyntämään yritysten liiketoiminnassa. VTT, EP-Logistics Oy ja TIEKE muodostavat konsortion, joka on LVM:n toimesta valittu koordinoimaan ja toteuttamaan pilottiprojekteja.


Projekti koostuu seuraavista pilottihankkeista:


  1. ICT –alustakehitys Suomen ja Venäjän välisen logistiikan tukemiseksi


  2. Ajoneuvojen ohjaus ja seuranta mobiiliratkaisuun perustuen


  3. Tietointegraatio logistiikkaketjun läpinäkyvyyden lisäämiseksi


  4. Menetelmä tullikoodeksin vaatiman autojen ennakkoilmoitusten tekemiseksi ennen kuormien saapumista EU:n alueelle


  5. Kuljetustietokanta Suomen ja Venäjän välisessä logistiikassa


  6. Sähköisten tietojärjestelmien kehittäminen venäläisten yhteistyökumppanien kanssa viennissä ja tuonnissa


  7. Kuljetustiedon välittäminen venäläiselle osapuolelle Suomen ja Venäjän välisessä logistiikassa


  8. RFID-tekniikka raakapuuvaunujen tunnistamiseen


Kukin pilottihanke perustuu tunnistettuun käytännön liiketoiminnan kehitystarpeeseen. Ratkaisut perustuvat kansainvälisiin standardeihin, kauppamenettelysuosituksiin, sähköisiin lomakkeisiin ja mobiilipalveluihin. Niiden toteutuksissa käytetään mm. SOA, Web Services ja RFID –tekniikkoja.


Projekti käynnistyi elokuussa 2007 ja se valmistuu lokakuun lopussa 2008.Lisätietoja

Jarkko Lehtinen
Projektipäällikkö
020 722 4561
jarkko.lehtinen@vtt.fi