IPOB - Intellectual Property in Open Business Models

Yritykset ovat muuttamassa uuden liiketoiminnan kehittämismallejaan avoimempaan suuntaan. Innovaation kehittämisketjussa saattaa olla mukana useita organisaatioita ja yrityksiä (yrityksiä, yliopistoja, tutkimuslaitoksia, valmistajia, asiakkaita, loppukäyttäjiä) ja eri osapuolten välillä saatetaan tehdä läheistäkin yhteistyötä. Avoin innovaatio ja sen mukanaan tuoma dynaamisuus liiketoimintaympäristössä on tuonut aivan uuden haasteen yritysten aineettoman pääoman (intellectual property, IP) hallintastrategioihin ja liiketoiminnan ennakoivaan hallintaan. Perinteiset IP:n hallintamallit pohjautuvat vahvaan suojaukseen ja kahden keskeisiin sopimuksiin (myynti, lisensointi). Avoin innovaatio ja tältä pohjalta syntyvä liiketoiminta haastaa perinteiset toimintamallit kahdella tapaa: innovaation synnyttäminen yhteisvoimin useamman eri tahon kesken sekä avoimuus lähtökohtaisena toimintamallina.


IPOB (Intellectual Property in Open Business Models) on tutkimushankkeen (IPOB Research) sekä yritysryhmähankkeen (IPOB Industry) muodostama kokonaisuus vuosille 2008-2011. IPOB hankekokonaisuudessa etsitään ja kehitetään avoimen innovaation hengessä tapahtuvaan teknologiaintensiiviseen liiketoimintaan sopivia toimintamalleja sekä työkaluja IP-strategian kehittämiseen ja IP:n tehokkaaseen hallintaan muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Mallien tulee samalla edistää arvoverkostotasolla (valmistaja-asiakas-loppukäyttäjä) tapahtuvaa yhteistä innovointia.


Lue lisää englanninkielisiltä sivuiltamme >>


Read more on our English pages >>