LARGE-SOFC - Towards a Large SOFC Power Plant

img

Eurooppalaisessa tutkimusprojektissa kehitetään sekä paineistamatonta lämmön ja sähkön tuotantoon tarkoitettua CHP-laitosta että paineistettua, ainoastaan sähköä tuottavaa laitosta, joka voidaan hybridisoida liittämällä siihen mikroturbiini. Projektissa keskitytään materiaalien, rakenteiden sekä tehokkaiden, luotettavien ja edullisten polttokennojärjestelmien kehittämiseen. VTT:n koordinoimaan hankkeeseen osallistuu useita eurooppalaisia tutkimuspartnereita: Wärtsilä Oy, Verteco Oy, Rolls-Royce Fuel Cell Systems, Topsoe Fuel Cells, Bosal, Inmatec ja Jülichin tutkimuskeskus sekä Genovan yliopisto. Suomesta osallistuu lisäksi useita yrityksiä Wärtsilän alihankkijoina.


Polttokennot ovat yksi tulevaisuuden keino tuottaa sähköä lukuisiin eri tarpeisiin aina puhelimista autoihin ja taloihin, mutta myös suoraan verkkoon. Polttokenno on laite, joka muuttaa polttoaineen kemiallisen energian suoraan sähköksi. Kolmivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on 11 milj. euroa.


Polttokennovoimalaitosten arvioitu menestys perustuu mahdollisuuteen tuottaa sähköä ja lämpöä erittäin tehokkaasti erilaisista polttoaineista kuten maakaasusta, biodieselistä, biokaasusta ja biomassan kaasutuskaasusta. Tavoitteena on aluksi kehittää pieniä 20 - 50 kW:n demonstraatiolaitoksia ja myöhemmin muutaman megawatin hajautettuja sähköntuotantolaitoksia. Laitokset koostuvat 50 – 250 kW:n suuruisista moduuleista. Suuret laitokset kootaan yhdistämällä pienempiä moduuleja.


Kiinteäoksidipolttokennovoimalat ovat maailmalla kiihkeässä kehitysvaiheessa. Uusi, kehitteillä oleva teknologia on arvioiden mukaan esittelyvalmis vuosikymmenen loppupuolella, ja kaupallinen tuotanto on mahdollista noin vuonna 2015.


Lue lisää englanninkielisiltä sivuiltamme >>


Read more on our English pages >>Lisätietoja

Jari Kiviaho
Senior Principal Scientist
020 722 5298
jari.kiviaho@vtt.fi