Riskianalyysit

Sivusto on katsaus turvallisen toiminnan varmistamiseksi tehtäviin riskianalyyseihin ja riskien arviointiin. Se tarjoaa tietoa teollisen tuotannon turvallisuuden ja käyttövarmuuden arvioimisesta järjestelmällisten riskianalyysimenetelmien avulla.

Sivuilla on kuvaukset tavallisimmin käytetyistä riskianalyysimenetelmistä sekä tietoa niiden soveltuvuudesta erilaisiin tilanteisiin ja kohteisiin. Sivuilta löytyy myös ohjeita sopivan menetelmän valitsemiseksi, lyhyet käytännön ohjeet eri analyysimenetelmien käyttämisestä sekä käyttöä tukevia työkaluja, kuten avainsanaluetteloita, lomakepohjia jne.

Kaikki sivustolla tarkasteltavat riskianalyysimenetelmät ovat laadullisia eli kvalitatiivisia. Numeerista riskin suuruuden arviointia ei käsitellä. Tästä syystä kuvauksia esimerkiksi ydinvoimateollisuuden käyttämistä riskianalyysimenetelmistä ei näillä sivuilla ole.Lisätietoja

Teuvo Uusitalo
Erikoistutkija
020 722 3266
teuvo.uusitalo@vtt.fi