Kirjallisuus

  1. Rouhiainen, V. ja Suokas, J. Turvallisuusanalyysin laadun ohjaus. Valtion teknillinen tutimuskeskus. Tutkimuksia 643. Espoo 1989. 70 s. + liitt. 28 s.
  2. Lautkaski, R, Kukkonen, J. ja Larnimaa, K.. Kemikaalionnettomuuksien seurausten arviointi. Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita 1305. Espoo 1991. 116 s. + liitt. 32 s.
  3. Tukes-ohje K1-1999. Turvallisuusselvitys. Turvatekniikan keskus.
  4. Kakko, R., Nissilä, M. ja Virolainen, K. Ilmaan joutuvien päästöjen mallintaminen. Teoksessa: Ympäristöriskit - satunnaispäästöjen analysointi (toim. Hämäläinen, Mattila, Molarius). Opetushallitus. Saarijärvi 1995. 138 s.
  5. "Yellow Book" Methods for the calculation of physical effects. Part 1 and 2. Third edition. Committee for the Prevention and Disasters. The Hague 1997.
  6. Guidelines for Consequence Analysis of Chemical Releases. American Institute of Chemical Engineers (AIChE). New York 1999. 324 p.
  7. Kukkonen, J. ja Savolainen, A-L. Vaarallisten aineiden leviämisen arviointi onnettomuustilanteissa. Ilmatieteen laitos. Ilmansuojelun julkaisuja 4. Helsinki 1998. 112 s.
  8. Wessberg, N., Tiihonen, J. ja Malmén, Y. Satunnaispäästöriskien arviointi - opas yrityksille. Kauppakaari Oyj. Helsinki 2000. 152 s.
  9. Onnettomuuden vaaraa aiheuttavat aineet. Turvallisuusohjeet. Helsinki, Chemas Oy. 63 ohjetta sekä johdanto-osa. http://www.ttl.fi/ova/
  10. Environmental Properties of Chemicals, osat 1 ja 2. Suomen ympäristökeskus. Helsinki 1999. 1300 s.

__________________________________________________