Laadukas toteutus

"Riskianalyysien laatu: vaatimuksia tilaajalle ja toteuttajalle" – tutkimushankkeessa tarkasteltiin teollisuudessa tehtävien turvallisuus- ja riskianalyysien laatuun vaikuttavia tekijöitä. Erityisesti kiinnitettiin huomiota analyysien toteutukseen, sekä tilaajien ja tekijöiden osaamiseen ja sen kehittämiseen. Tutkimuksessa laadittiin myös yhteistyössä Suomen riskianalyysiseuran kanssa kriteerit turvallisuus- ja riskianalyysien laadukkaalle toteutukselle.


Hankkeessa määritettiin riskianalyysien laatukriteerit, laadittiin malli analyysiprosessin laadukkaasta toteutuksesta, määritettiin analyyseihin osallistuvien osaamisvaatimuksia sekä laadittiin koulutusmalli riskianalyysien tulevaisuuden toteuttajien pätevöittämiseksi alalle.


Hankkeen tulokset kokonaisuudessaan: Loppuraportti (.pdf)


Hankkeen rahoittivat Työsuojelurahasto, Turvatekniikan keskus, VTT, Norilsk Nickel Harjavalta Oy, Pöyry Engineering Oy, Rintekno Oy, Neste Jacobs Oy ja Neste Oil Oyj. Hankkeen toteuttamiseen osallistui myös Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Turvallisuustekniikan laitos.Lisätietoja

Anna-Mari Heikkilä
Tutkija
020 722 3490
Anna-Mari.Heikkila@vtt.fi