Linkkejä

Tällä sivulla on linkkejä sellaisiin menetelmiin, joita ei ole kuvattu näillä sivuilla.


Pk-yrityksen riskienhallinta –työvälinesarja


Välinesarjassa on tietoa ja työvälineitä pk-yrityksen riskienhallintaan.


ELMERI


ELMERI on Työterveyslaitoksen kehittämä teollisuuden työympäristön arviointimenetelmä. Sen avulla voidaan havainnoida työtapojen ja työympäristön turvallisuutta sekä työssä esiintyviä kuormitustekijöitä. Arvioinnin perusteella nähdään, mitkä asiat ovat kunnossa ja mitkä vaativat parantamista.


Meat-Elmeri


Meat-Elmeri on lihateollisuudelle tarkoitettu työympäristön arviointimenetelmä. Arvioinnin perusteella nähdään, mitkä asiat ovat kunnossa ja mitkä vaativat parantamista.


TUTTAVA®


TUTTAVA® on Työterveyslaitoksen kehittämä ohjelma työturvallisuuden, tuottavuuden ja laadun kehittämiseen parantamalla järjestystä ja siisteyttä sekä antamalla positiivista palautetta.


TR-tuoteperhe


TR-tuoteperheessä on keinoja rakennustyön hyvän turvallisuuden ja järjestyksen saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi.


ASKELMA®


ASKELMA® on Ifin riskiasiantuntijoiden kehittämä riskienarvioinnin ja -hallinnan menetelmä. Menetelmä on itsearvioinnin ja ulkopuolisen arvioinnin yhdistelmä.


Turvallisuuskymppi


Turvallisuuskymppi on Työturvallisuuskeskuksen julkaisema pk-yritysten turvallisuustyökalu, jonka avulla yritys voi arvioida turvallisuustasonsa, löytää kehittämiskohteita sekä osoittaa osaamistaan turvallisuusasioissa kolmannelle osapuolelle kuten tilaajayritykselle tai muille sidosryhmille.


Safety Check


Ammattialakohtaisia työsuojelun tarkistuslistoja pienyrityksille voidaan käyttää työpaikan turvallisuustason arviointiin, työturvallisuuden parantamiseen, työympäristön kehittämiseen sekä työnopastuksen apuna.