Turvallisuus- ja riskianalyysin lomakkeet

Tältä sivulta pääsee käsiksi eri menetelmien lomakkeisiin.


Potentiaalisten ongelmien analyysi


 • Potentiaalisten ongelmien analyysin lomake ( DOC / PDF )
 • Ongelmien ideointilomake ( DOC / PDF )

Vaarallisten skenaarioiden analyysi


 • HAZSCAN analyysin lomake ( DOC / PDF )
 • Aktiviteetti- ja prosessimallin lomake ( DOC / PDF )
 • Aktiviteetti- ja prosessimallin esimerkki ( DOC / PDF )

Poikkeamatarkastelu


 • Poikkeamatarkastelun analyysilomake ( DOC / PDF )
 • Vetäjän tukilomake ( DOC / PDF )
 • Esimerkki täytetystä poikkeamatarkastelun lomakkeesta ( DOC / PDF )

Toimintovirheanalyysi


 • Toimintovirheanalyysin lomake ( DOC / PDF )
 • Työvaihe- ja toimintovirheluettelo ( DOC / PDF )
 • Esimerkki huoltotyön toimintovirheanalyysista ( DOC / PDF )
 • Toimintovirheanalyysin tarkistuslista ( DOC / PDF )
 • Esimerkki työvaihe- ja toimintovirheluettelosta ( DOC / PDF )
 • Esimerkki prosessilaitoksen toimintovirheanalyysista ( DOC / PDF )

Työn turvallisuusanalyysi


 • Työn turvallisuusanalyysin lomake ( DOC / PDF )
 • Työn turvallisuusanalyysin tarkistuslista ( DOC / PDF )

Satunnaispäästöriskianalyysi


 • Satunnaispäästöriskianalyysin lomake ( DOC / PDF )
 • Prosessi- ja toimintokuvauslomake ( DOC / PDF )
 • Toimenpide-ehdotuslomake ( DOC / PDF )

Työtapojen analyysi


 • Työtapojen analyysi ( DOC / PDF )