Poikkeamatarkastelu (HAZOP)

Tavoite


Löytää prosessin häiriöistä aiheutuvat vaarat.


Periaate


Prosessiparametrien oletettujen muutosten pohjalta tunnistetaan prosessihäiriöihin johtavia onnettomuustekijöitä ja niistä aiheutuvia vaarallisia seurauksia.


Käyttötarkoitus


  • Kemialliset prosessit.
  • Materiaalivirtojen tarkastelu.

Mihin ei sovellu tai soveltuu huonosti


  • Standardoidut järjestelmät.

Vaihtoehtoiset menetelmät


Täydentävät menetelmät


Tulokset


  • Prosessihäiriöistä aiheutuvien vaarojen järjestelmällinen tutkimus.
  • Tarkastelutaso voidaan valita kohteen ja tavoitteen mukaan ja sitä voidaan muuttaa analyysin kuluessa.

Rajoituksia ja puutteita


  • Ei anna yksityiskohtaista tietoa ihmisen toiminnasta, ympäristöstä ja laitteiden vioittumisista aiheutuvista vaaroista, työtehtäviin liittyvistä vaaroista.
  • Ei tunnista informaatio- ja johtamisjärjestelmiin liittyviä vaaroja.
  • Ei käsittele monimutkaisia tapahtumaketjuja.

Lue tarkempi kuvaus menetelmästä