Potentiaalisten ongelmien analyysi (POA)

Tavoite


Löytää kohteen keskeisimmät ongelma-alueet sekä keskeisimpiin vaaroihin liittyvät onnettomuustekijät.


Periaate


Ideoiden hakumenetelmillä (mm. aivoriihi) etsitään kohteen onnettomuusvaaroja ja luokitellaan ne. Ideointi voidaan rajata esimerkiksi tapaturmavaaroihin, palovaaroihin tai ympäristöriskeihin. Ideoinnissa voidaan käyttää avainsanalistoja. Tämän jälkeen analysoidaan keskeisimpien vaarojen syyt ja seuraukset.


Käyttötarkoitus


  • Koko laitos ja kaikki sen toiminnot.

Mihin ei sovellu tai soveltuu huonosti


  • Laitoksen osajärjestelmien yksityiskohtien järjestelmällinen tutkiminen.

Vaihtoehtoiset menetelmät


Täydentävät menetelmät

Tulokset


  • Luettelo tunnistetuista kohteen vaaroista ja keskeisimpiin vaaroihin liittyvät onnettomuustekijät.
  • Löydetään turvallisuuden kannalta keskeiset järjestelmän osat.
  • Lähtökohta jatkoanalyyseille.

Rajoituksia ja puutteita


  • Vaarojen etsintämenettely ei ole systemaattinen.
  • Vaaroille vain karkea luokittelu.
  • Organisaatioon ja tiedonkulkuun liittyvät ongelmat vain rajoitetusti mukana.

Lue tarkempi kuvaus menetelmästä