Reaktiomatriisi

Tavoite


Löytää kohteen kemikaalien ja materiaalien yhdistelmät, jotka voivat aikaansaada ei-toivotun reaktion


Periaate


Asettamalla kohteeseen liittyvät kemikaalit ja materiaalit matriisin muotoon tunnistetaan yhdistelmiä, jotka voivat reagoida keskenään vaarallisella tavalla.


Käyttötarkoitus


  • Erilaisia kemikaaleja sisältävät kohteet.

Mihin ei sovellu tai soveltuu huonosti


  • Vaarakohtien ja onnettomuustekijöiden etsiminen.

Vaihtoehtoiset menetelmät


  • Tarkistuslistat

Täydentävät menetelmät


Tulokset


  • Kohteeseen liittyvien aineiden mahdolliset keskinäiset reaktiot.
  • Laitteistoissa käytettävien materiaalien kestävyys ja soveltuvuus.

Rajoituksia ja puutteita


  • Ei anna tietoa siitä, miten ja missä reaktio voisi tapahtua.
  • Tunnistaa vain kahden aineen keskinäiset reaktiot, ei usean materiaalin yhdistelmiä ja sekundäärireaktioita.
  • Ei anna tietoa onnettomuuden seurauksista.