Riskien arviointi työpaikalla -työkirja

Tavoite


Tunnistaa ja priorisoida työssä esiintyvät vaara- ja haittatekijät ja etsiä toimenpiteitä riskien pienentämiseksi


Periaate


Työpaikka jaetaan arviointikohteisiin, joista tunnistetaan tarkistuslistojen avulla fysikaaliset kuormitustekijät, tapaturman vaarat, ruumiillisista kuormittumista aiheuttavat tekijät, kemialliset ja biologiset altisteet sekä henkistä kuormittumista aiheuttavat tekijät.


Käyttötarkoitus


  • Työpaikkojen omatoiminen riskien arviointi
  • Tarkistuslistat toimialariippumattomia

Mihin ei sovellu tai soveltuu huonosti


  • Muuttuva työympäristö

Vaihtoehtoiset menetelmät


Täydentävät menetelmät


  • Yksityiskohtaisemmat aihekohtaiset analyysit ja mittaukset
  • Kyselymenetelmät

Tulokset


  • Listaus työssä esiintyvistä vaara- ja kuormitustekijöistä, riskien suuruudet, toimenpide-ehdotukset riskien pienentämiseksi.

Rajoituksia ja puutteita


  • Prosessista, vikaantumisista ja monimutkaisista tapahtumaketjuista aiheutuvat vaarat vain rajoitetusti mukana.
  • Perustuu tarkistuslistoihin.

Lue tarkempi kuvaus menetelmästä