Syy-seuraus-kaavio (SSK)

Tavoite


Löytää valittujen kriittisten tapahtumien mahdolliset seuraukset ja onnettomuustekijät.


Periaate


Kahta puumenetelmää (vikapuu ja tapahtumapuu) soveltaen etsitään kriittisen alkutapahtuman syitä ja niistä aiheutuvia seurauksia.


Käyttötarkoitus


  • Kriittisen alkutapahtuman seurausten tutkiminen.
  • Monimutkaisten syy-seuraus-suhteiden tutkiminen.

Mihin ei sovellu tai soveltuu huonosti


  • Järjestelmän ongelma-alueiden etsiminen.

Vaihtoehtoiset menetelmät


Täydentävät menetelmät


Tulokset


  • Vaihtoehtoiset tilanteet, joihin kriittinen alkutapahtuma saattaa johtaa.
  • Järjestelmän kriittiset tilat.
  • Mahdollistaa onnettomuuksien todennäköisyyden arvioinnin.

Rajoituksia ja puutteita


  • Alkutapahtumien valinta ja määrittely vaikuttavat lopputulokseen.