Tapahtumapuuanalyysi (TPA)

Tavoite


Löytää valittuihin alkutapahtumiin liittyvät onnettomuusmekanismit.


Periaate


Määritellystä alkutapahtumasta lähtien etsitään graafisen puun avulla erilaisiin seurauksiin johtavia tapahtumaketjuja.


Käyttötarkoitus


 • Ajallisesti etenevien tapahtumaketjujen tutkiminen.
 • Vaihtoehtoratkaisujen kvantitatiivinen vertailu.

Mihin ei sovellu tai soveltuu huonosti


 • Vaarojen syiden tunnistaminen.
 • Monimutkaisten syy-seuraussuhteiden kuvaaminen.

Vaihtoehtoiset menetelmät


Täydentävät menetelmät


Tulokset


 • Valittua alkutapahtumaa seuraavat mahdolliset onnettomuusketjut.
 • Ehdotuksia kriittiseen alkutapahtumaan liittyvien seurausten pienentämiseksi.
 • Lähtökohta seurausten kvantifioinnille.

Rajoituksia ja puutteita


 • Ei anna kokonaiskuvaa järjestelmän keskeisistä vaaroista tai turvallisuustasosta.
 • Alkutapahtumien valinta ja määrittely vaikuttavat lopputulokseen.
 • Tapahtumien aikajärjestys oltava kiinteä tai tapahtumien oltava toisistaan riippumattomia.
 • Kaikkia tapahtumaketjuihin vaikuttavia tekijöitä vaikea tunnistaa.