Toimintovirheanalyysi (TVA)

Tavoite


Löytää ihmisen toimintovirheistä aiheutuvat vaarat.


Periaate


Jakamalla rajattu työtehtävä toimintoihin tunnistetaan kuhunkin toimintoon liittyviä merkittävimpiä virhemahdollisuuksia ja niistä aiheutuvia vaaroja.


Käyttötarkoitus


  • Rajattujen ja selvän toimintosarjan muodostavien työtehtävien järjestelmällinen tutkiminen.

Mihin ei sovellu tai soveltuu huonosti


  • Muuttuva työympäristö ja jäsentymättömät työtehtävät.

Vaihtoehtoiset menetelmät


  • Tarkistuslistat

Täydentävät menetelmät


Tulokset


  • Luettelo vaaroja aiheutuvista ihmisen toimintovirheistä ja ehdotuksia vaaroista aiheutuvan riskin pienentämiseksi.

Rajoituksia ja puutteita


  • Ei anna yksityiskohtaista tietoa prosessin aiheuttamista vaaroista eikä laitteiston häiriöistä ja vioista.
  • Ei tunnista työtehtäviin liittyviä välittömiä tapahtumavaaroja.
  • Ei virhetodennäköisyyksien arviointia.

Lue tarkempi kuvaus menetelmästä