Työn turvallisuusanalyysi (TTA)

Tavoite


Löytää työtehtävään tai tekniseen järjestelmään liittyvät tapaturmavaarat.


Periaate


Jakamalla rajattu työtehtävä toimintoihin tunnistetaan kuhunkin toimintoon liittyviä välittömiä tapaturmavaaroja sekä niiden syitä ja seurauksia.


Käyttötarkoitus


  • Rajatut ja toistuvat työtehtävät.
  • Yksittäisen koneen käyttötehtävät.

Mihin ei sovellu tai soveltuu huonosti


  • Muuttuva työympäristö.
  • Ohjaus ja valvontatehtävät.
  • Jäsentymättömät työtehtävät.

Vaihtoehtoiset menetelmät


Täydentävät menetelmät


Tulokset


  • Yksittäiseen työtehtävään tai koneeseen liittyvät välittömät tapaturmavaarat.

Rajoituksia ja puutteita


  • Prosessista, vikaantumisista ja monimutkaisista tapahtumaketjuista aiheutuvat vaarat vain rajoitetusti mukana.
  • Vaaroille vain karkea luokittelu.

Lue tarkempi kuvaus menetelmästä