Työtapojen analyysi

Tavoite


Työtapojen analyysi on menetelmä, jonka avulla työpaikoilla voidaan tunnistaa ei-toivotut työtavat ja niitä ylläpitävät mekanismit. Menetelmän yksityiskohtainen kuvaus on saatavissa täältä. Menetelmään liittyvät lomakkeet löytyvät Lomakkeet -sivulta.


Periaate


Analyysissa selvitetään, miksi turvallisesta työtavasta poiketaan, miksi otetaan riskejä ja miten voitaisiin lisätä toivottua käyttäytymistä sekä vähentää ja poistaa kokonaan ei-toivotut käyttäytymistavat.


Käyttötarkoitus


Työtapojen analyysi soveltuu käytettäväksi erityisesti silloin, kun yrityksessä halutaan motivoida ja innostaa ihmisiä hoitamaan tehtävänsä aina ja ehdottomasti turvallisuudesta tinkimättä. Yleensä yrityksessä silloin jo on pitkät perinteet tavoitteellisessa turvallisuusjohtamisessa. Turvallisuus nähdään osana yrityksen johtamista, ja turvallisuuden hallintajärjestelmät ovat kehittyneitä. Mittarit osoittavat pääosin jatkuvaa edistymistä, mutta vauhti on saattanut hidastua. Työtapojen analyysi auttaa vahvistamaan kulttuuriin ja ihmisten käyttäytymiseen vaikuttavia työtapoja osana turvallisuusjohtamista.