Vika- ja vaikutusanalyysi (VVA)

Tavoite


Löytää laitevioista aiheutuvat vaarat.


Periaate


Jakamalla tarkasteltava järjestelmä komponentteihin tunnistetaan kunkin komponentin vikamuodot ja niiden aiheuttamat järjestelmäviat ja vaarat.


Käyttötarkoitus


 • Rajatut tekniset järjestelmät.
 • Laajoihin kohteisiin vain karkealla tasolla.

Mihin ei sovellu tai soveltuu huonosti


 • Koko laitoksen tutkiminen.
 • Vikakombinaatioiden tutkiminen.

Vaihtoehtoiset menetelmät


 • Tarkistuslistat

Täydentävät menetelmät


Tulokset


 • Komponenttien vioittumistavat.
 • Komponenttivikojen vaikutus itse järjestelmän toimintaan.
 • Vikojen havaitsemistavat.
 • Arvio vikojen kriittisyydestä.

Rajoituksia ja puutteita


 • Vain kvalitatiivinen analyysi.
 • Huollon ja ihmisen vaikutus vikoihin ei mukana.
 • Vikoja tarkastellaan toisistaan riippumattomina: osittaisia ja samanaikaisia vikoja sekä yhteisvikoja vaikea tarkastella.