Vikapuuanalyysi (VPA)

Tavoite


Löytää valittuihin järjestelmävikoihin vaikuttavat komponenttiviat ja vikayhdistelmät (ihmisen toimintovirheet mukana).


Periaate


Järjestelmäviasta (huipputapahtumasta) lähtien etsitään sen toteutumisen mahdollistavia tekijöitä. Tekijät ja niiden välinen kytkentä esitetään graafisesti ns. vikapuun avulla.


Käyttötarkoitus


  • Vakavien onnettomuusmahdollisuuksien yksityiskohtainen tutkiminen.
  • Vaihtoehtoratkaisujen kvantitatiivinen vertailu.

Mihin ei sovellu tai soveltuu huonosti


  • Huipputapahtuman seurausten analysoiminen.

Täydentävät menetelmät


Tulokset


  • Osoittaa vaaran kannalta tärkeät vikakombinaatiot.
  • Pienimmät vikakombinaatiot ja yhteisviat, jotka aiheuttavat vaaran.
  • Lähtökohta vioittumistodennäköisyyden arvioinnille.

Rajoituksia ja puutteita


  • Ei anna kokonaiskuvaa järjestelmän turvallisuustasosta.
  • Osittaisvikojen tutkiminen vaikeaa.
  • Vikojen keskinäisiä vaikutuksia, aikariippuvuuksia ja vikapuun ulkopuolisia tapahtumaketjuja vaikea ottaa huomioon.
  • Huipputapahtuman määrittely vaikuttaa lopputulokseen.