Yhteystiedot

Riskianalyysin menetelmiä käsittelevät www-sivut laadittiin VTT Tuotteet ja tuotanto -yksikön Käyttövarmuus- ja riskienhallinta tutkimusalueella. Sivujen laadinnasta vastasi Teuvo Uusitalo. Menetelmäkuvauksia laativat Jyrki Tiihonen, Kimmo Virolainen, Minna Nissilä, Mervi Murtonen ja Kaarin Ruuhilehto.


Näiden sivujen kehittämistä on rahoittanut Työsuojelurahasto.


img

Sivusto julkaistiin 1.3.2003.
Sivustoa on viimeksi päivitetty 5.6.2007