Infrastruktur för förnybar material

img

Samarbete förser industri och forskning med apparatur och tjänster för forskning av trä och förnybara biomaterial 


KCL, VTT och TKK reagerar heltäckande och kostnadseffektivt på industrins forskningsbehov. Vi har ingått ett samarbetsavtal och skapat en gemensam forskningsmiljö. Kunden kan välja att sköta sina ärenden med en enda instans, men utnyttja tre organisationers expertis och utrustning. Samarbetsavtalet mellan KCL, TKK och VTT omfattar även koordination av framtida investeringar, vilket innebär att medlen kan styra rätt och överlappande verksamhet undviks.


Den gemensamma forskningsmiljön omfattar laboratorie- och pilotutrustning för allt från förädling av trä och förnybara biomaterial till slutprodukttillämpning och specialanalyser. Forskningsmiljön är omfattande även internationellt sett. Den innefattar cirka 30 pilotanläggningar och över 400 laboratorieapparater, vilka stöder materialforskningen för en hållbar utveckling och utvecklingen av nya slutprodukter. Drygt 100 tekniska experter och över 400 forskare står till förfogande för våra kunders forskningsprojekt.


Nedanstående kontaktpersoner ger gärna ytterligare information.Mer information

Ulla Forsström
Utvecklingchef
+358 20 747 7485
raimo.pollari@kcl.fi


Raimo Pollari
Pilot Plant Direktör
+358 40 766 6539
+358 40 766 6539


Jouni Paltakari
Professor
+358 400 818 244
jouni.paltakari@tkk.fi