Turvallinen liikenne 2025 | Traffic Safety 2025

Artikkelit ja esitelmät

2014


Future transport systems: long-term visions and socio-technical transitions. (Heidi Auvinen & Anu Tuominen). European Transport Research Review. doi:10.1007/s12544-014-0135-3. 1.4.2014. 12 s.


Onnettomuustilastojen mukaan autoilijat pelkäävät vääriä asioita. (Harri Peltola, Juha Luoma & Riikka Rajamäki). Liikenteen suunta 1/2014.


Yllä mainittuun Liikenteen suunta -lehden artikkeliin liittyvä muistio: Autoilijoiden pelot onnettomuuslukujen valossa. (Harri Peltola, Juha Luoma & Riikka Rajamäki). 14.3.2014. 8 s.


2013


Long-term foresight for safe and secure transport systems. (Heidi Auvinen & Anu Tuominen). In: V. Rouhiainen (ed.), Research Highlights in Safety & Security (VTT Research Highlights 10, pp. 90-91).


Towards safer road transport through systematic safety management. (Päivi Hämäläinen, Anne Silla, Jouko Heikkilä & Juha Luoma). In: V. Rouhiainen (ed.), Research Highlights in Safety & Security (VTT Research Highlights 10, pp.104-105).


Car tyres and road safety. (Riikka Rajamäki, Salla Salenius, Juha Luoma & Mikko Malmivuo). In: V. Rouhiainen (ed.), Research Highlights in Safety & Security (VTT Research Highlights 10, pp. 112-113).


Riittämättömät rengasmerkinnät. (Salla Salenius). Tie ja liikenne 2014, 1, s. 22-23.


Turvallisuusjohtamisen järjestelmillä turvallisempaa tieliikennettä? (Anne Silla, Juha Luoma, Päivi Hämäläinen ja Jouko Heikkilä). Liikenteen suunta 2013, 3, 2-5.


Liikenteenhallinnan vaikutuksista tarvitaan lisää tietoa. (Anna Schirokoff). Liikenteen suunta 2013, 3, 54-57.


Visiona turvallinen liikennejärjestelmä. VTT-katsaus 2012, s.25


Does facing traffic improve pedestrian safety? (J. Luoma & H. Peltola). Accident Analysis and Prevention, 2013, 50, 1207–1210.


2012


Turvallisemmin vasemmalla. Liikennevilkku, 2012, 4, 24-25.


Turvallisuuskulttuuri liikennejärjestelmässä – mahtuuko ympäristö mukaan? (H. Auvinen). Turvallisuus ja ympäristö yhdessä. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Helsinki 31.10.2012.


Environment and safety measures – supporting or conflicting? (J. Luoma). Nordic Road and Transport Research, 2012, 2, 15.


Interactions of environmental and safety measures for sustainable road transportation (J. Luoma & M. Sivak). European Transport Research Review, 2012, 4, 189–199.


Towards long-term foresight for transport: envisioning the Finnish transport system in 2100 (H. Auvinen, A. Tuominen & T. Ahlqvist. Foresight, 2012, 14, 191–206.


Tools needed for enhancing transferability of cost-effective road safety measures (H. Peltola, R. Rajamäki & J. Luoma). Transport Research Arena– Europe 2012, Athens, April 23-26, 2012.


Liikennejärjestelmän turvallisuuskulttuurin haasteet (T. Reiman, A. Silla, J. Heikkilä, E. Pietikäinen & J. Luoma). Väylät & Liikenne 2012, Turku 29.–30.8.2012. Tieyhdistys.


Visio: Turvallinen liikennejärjestelmä 2100 (H. Auvinen & A. Tuominen). Väylät & Liikenne 2012, Turku 29.–30.8.2012. Tieyhdistys.


Matkanopeudet kaksikaistaisilla pääteillä (R. Rajamäki). Väylät & Liikenne 2012, Turku 29.–30.8.2012. Tieyhdistys.


2011


How drivers understand safe behaviour and perceive risks at passive railroad-highway grade crossings (J. Luoma, J. & M. Poutanen). The Open Transportation Journal, 2011, 5, 88-91.


Turvallinen liikenne 2025 (J. Luoma). Liikenteen suunta, 2011, 3, 24-25.


Traffic Safety 2025 research programme in Finland - Analysis tool for accident databases as an example (H. Peltola & J. Luoma). Transportforum 2011, Linköping, January 12-13, 2011.


2010


Train traffic controller’s task demands during a major railroad construction work (M-L. Haavisto, K. Ruuhilehto & P. Oedewald). In, Proceedings of European Conference on Human Centred Design for Intelligent Transport Systems (pp. 249-258). Humanist 2010 Conference, Berlin, April 29-30, 2010.


2009


Advanced evaluation tools in road safety (H. Peltola, R. Kulmala, J. Luoma & R. Rajamäki). In, V. Rouhiainen (ed.), Scientific Activities in Safety & Security 2009 (pp. 78-79). VTT, Espoo.


Development of a road safety test for drivers (J. Luoma, H. Peltola & M. Virkkunen). In, V. Rouhiainen (ed.), Scientific Activities in Safety & Security 2009 (pp. 82-83). VTT, Espoo.


Onnettomuuksien hallintatyökalu, ONHA (H. Peltola). Tiehallinnon liikenneturvallisuuspäivät. Turku, 14.- 15.10.2009. Tiehallinto.


Onnettomuustietojen tarkastelutyökalun esittely (H. Peltola, R. Rajamäki & M. Virkkunen). Liikenneturvallisuusalan tutkijaseminaari 34, Helsinki, 6.5.2009. Liikenneturva.


Palautetta ajotavasta – testin esittely (J. Luoma, H. Peltola & M. Virkkunen). Liikenneturvallisuusalan tutkijaseminaari 34, Helsinki, 6.5.2009. Liikenneturva. 


2008


Miten Suomesta paras liikenneturvallisuusmaa (M. Roine & J. Luoma). Tiennäyttäjä, 2008, 18(6), 6-8.

Lisätietoja

Juha Luoma
020 722 4533
juha.luoma@vtt.fi