TL2025 - Turvallinen liikenne 2025 | Traffic Safety 2025

Tutkimus

Turvallinen liikenne 2025 – hankkeet vuonna 2015:


Liikennekonfliktimenetelmän mahdollisuudet tulevaisuudessa
Liikennekonfliktimenetelmässä havainnoidaan ja rekisteröidään lähesonnettomuuksia liikenteessä. Tavoitteena on laatia katsaus konfliktimenetelmän kehityksestä ja nykytilasta sekä arvioida menetelmän sovelluskohteita tulevaisuudessa.


Ajovakauden hallintajärjestelmän yleisyys Suomessa
Tavoitteena on ensisijaisesti arvioida ajovakauden hallintajärjestelmän yleistymistä Suomessa. Toisena tavoitteena on pyrkiä selvittämään, miten kuljettajien tukijärjestelmiä koskevat tiedot saadaan jatkossa Trafin rekistereihin. 


Kohtaamiskuolemien kustannustehokas vähentäminen
Monet tekijät kuten kaarteiden näkemävaatimus tai jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden kulun järjestäminen ovat rajoittaneet keskikaiteiden rakentamista Suomessa. Tässä hankkeessa laaditaan valittuun kohteeseen esisuunnitelma kustannustehokkaasti toteutettavasta keskikaideratkaisusta. Lisäksi arvioidaan ehdotettujen toimenpiteiden toteuttamismahdollisuudet, vaikutukset ja kustannustehokkuudet.


Nastarenkaiden osuuden vaikutukset polanteen kulumiseen ja kiillottumiseen
Tavoitteena on verrata kenttäkokeessa, kuinka erilaiset nastarenkaiden osuudet vaikuttavat polanteen kulumiseen ja kiillottumiseen.


Suomen, Ruotsin ja Ison-Britannian tieliikenneonnettomuuksien vertailu
Verrataan Suomen Ruotsin ja Ison-Britannian onnettomuuksia, niihin osallisena olevia ajoneuvoja ja henkilöille koituvia seurauksia erilaisissa liikenneympäristöissä. Mielenkiinnon kohteena ovat paitsi maiden väliset keskeiset erot, myös erilaisten onnettomuuksien vakavuusjakautuma.


Talvinopeusrajoitusten vaikuttavuus
Selvitetään talviajan turvallisuuden kehitystä ja onnettomuuksien erityispiirteitä. Vaikutusarvioiden perustaksi liikenteen automaattisten mittausasemien (LAM) tiedoista tarkastellaan muutoksia liikenteen kuukausijakautumassa ja nopeuskäyttäytymisessä. Talvirajoitusten vaikutusten arviossa otetaan lisäksi huomioon mm. automaattisen nopeusvalvonnan laajentuminen ja liikenneturvallisuuden yleinen kehittyminen.

Lisätietoja

Juha Luoma
020 722 4533
juha.luoma@vtt.fi