TL2025 - Turvallinen liikenne 2025 | Traffic Safety 2025

Tutkimus

Turvallinen liikenne 2025 – hankkeet vuonna 2014:


1. Ajonopeuksien liikenneturvallisuus- ja ympäristövaikutukset


Laaditaan kattava, tiivis ja tutkimustietoon perustuva katsaus ajonopeuksien ja nopeusrajoitusten vaikutuksista liikenneturvallisuuteen ja ympäristöön.


2. Tasoristeysten turvallisuuden parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden kartoittaminen ja arviointi


Kuvataan tasoristeysten turvallisuuteen vaikuttavia asioita ja arvioidaan järjestelmällisesti turvallisuuden parantamistoimenpiteitä.


3. Henkilöauton kuljettajien tukijärjestelmien yleisyys ja kolarikestävyyden parantuminen sekä niiden turvallisuusvaikutukset Suomessa - esiselvitys


Selvitetään mahdollisuudet kerätä Suomessa tietoa henkilöauton kuljettajien tukijärjestelmien yleisyydestä sekä arvioida tukijärjestelmien ja kolarikestävyyden turvallisuusvaikutuksia.


4. Automaation lisääntymisen vaikutukset tieliikenteeseen


Arvioidaan laajasti, miten ajoneuvojen automaation lisääntyminen vaikuttaa tieliikenteeseen. Päänäkökulmina ovat liikennejärjestelmä, tekninen kehitys, liikennevirta, matkakäyttäytyminen ja tienkäyttäjän käyttäytyminen.


5. Keskikaideturvallisuus - esiselvitys


Selvitetään Ruotsin kokemuksia erityisesti kapeiden teiden muuttamisesta keskikaideteiksi.


6. Nasta- ja kitkarenkaat kuolemaan johtaneissa talvikelionnettomuuksissa


Tavoitteena on tarkastella nasta- ja kitkarenkaiden turvallisuuseroja ja niihin liittyviä tekijöitä liikennevahinkojen tutkijalautakuntien keräämän aineiston perusteella.


7. Onnettomuuksien hallinta- ja analysointityökalun (ONHA) jatkokehitystarpeet


Vuonna 2009 alettiin osana TL 2025 -tutkimuohjelmaa kehittää ONHA-työkalua.  Selvitetään tarpeita ja mahdollisuuksia kehittää työkalua, lisätä/yhdistää sen tietokantaan onnettomuustietoja muista rekistereistä ja saada se esimerkiksi ohjelman jäsenten käyttöön. 


8. Katsastamattomien autojen viat


Selvitetään minkälaisia vikoja on autoissa, jotka ovat jääneet kiinni katsastamattomuudesta. Tulosten perusteella arvioidaan, kuinka suuri turvallisuusongelma liittyy katsastamattomiin autoihin.
Lisätietoja

Juha Luoma
Tutkimusprofessori
020 722 4533
juha.luoma@vtt.fi