Turvallinen liikenne 2025 | Traffic Safety 2025

Tutkimusraportit

2015


Automaation lisääntymisen vaikutukset tieliikenteessä. Satu Innamaa, Heikki Kanner, Pirkko Rämä & Ari Virtanen. Trafin tutkimuksia 01/2015. 78 s.


Tasoristeysten turvallisuustoimenpiteiden kartoittaminen ja arviointi. Anne Silla, Antti Seise & Veli-Pekka Kallberg. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 07/2015. 49 s.


2014


Nasta- ja kitkarenkaat kuolemaan johtaneissa talviajan onnettomuuksissa. Mikko Malmivuo & Juha Luoma. VTT Tecnology 204. 33 s. + liit. 4 s.


Ajonopeuden liikenneturvallisuus- ja ympäristövaikutukset. Veli-Pekka Kallberg, Juha Luoma, Kari Mäkelä, Harri Peltola & Riikka Rajamäki. VTT Technology 197. 56 s.


Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla & Juha Luoma. VTT Technology 149. 25 s. + liitt. 9 s. 7,9 MB2013


Euroopan laajuisen tieverkon tarkastelu. Suomen turvallisuusluokittelu 2013. Harri Peltola. VTT Technology 138. 36 s. + liitt. 3 s. 2,1 MB. Liitetaulukko: Ten-tiet tarkastelu 2013.xls, 6,15 MB.


Kitkarenkaiden pitomerkintöjen ymmärrettävyys ja kuljettajienrengasvalinnat. Salla Salenius & Juha Luoma. VTT Technology 133. 32 s. + liitt. 7 s. 3,85 MB


Liikenteen hallinnanvaikutukset tie-, rautatie-ja meriliikenteessä. Anna Schirokoff, Anne Silla, Saara Hänninen,Veli-Pekka Kallberg & Hanna Askola. VTT Technology 111. 64 s. + liitt. 5 s. 1,38 MB.


Varoituslaitteettomien tasoristeysten havaittavuus. Vaatimukset ja niiden toteutuminen. Veli-Pekka Kallberg & Tapio Ahonen. VTT Technology 123. 35 s. + liitt. 3 s. 3,04 MB.


Radanpidon töiden ja junaliikenteen yhteensovittaminen ja yksiköiden paikantaminen rataverkolla. Antti Seise, Risto Tuominen & Anne Silla. VTT Technology 100. 70 s + liitt. 6 s. 500 KB.


Poikkeamaraportointi ammattiliikenteessä. Väline tieliikenteen turvallisuusjohtamiseen. Päivi Hämäläinen & Jouko Heikkilä. VTT Technology 85. 38 s. + liitt 7 s. 1 MB.


Satamien merkitys kuljetusketjujen palvelutason edistämisessä. Hanna Askola. VTT Technology 76. 62 s. + liitt. 2 s. 990 KB.2012


Liikennevahinkojen tutkijalautakuntien kuolonkolariraporttien kehittäminen. Riikka Rajamäki. VTT Technology 66. 18 s. + liitt. 5 s. 1,61 MB.


Tieliikenteen turvallisuusjohtamisjärjestelmän valmistelu Liikennevirastossa. Esitutkimus. Juha Luoma & Anne Silla. VTT Technology 52. 44 s. 203 KB.


Kuljettajien kokemukset Keski-Eurooppaan ja Pohjoismaihin suunnitelluista kitkarenkaista. Salla Salenius & Juha Luoma. VTT Technology 49. 36 s. 1,16 MB.


Turvallisuusvarusteet suojaisissa saaristo-olosuhteissa. Hanna Askola & Tapio Nyman. VTT Technology 16. 53+19 s. 3,1 MB.


Turvallisuuteen liittyvien tapahtumien käsittely ja niistä oppiminen rautatietoimialalla. Kaarin Ruuhilehto, Anne Silla & Päivi Hämäläinen. VTT Technology 1. 61+3 s. 610 KB.


Turvallisuuskulttuuri liikennejärjestelmässä. Esitutkimus. Teemu Reiman, Anne Silla, Jouko Heikkilä, Elina Pietikäinen & Juha Luoma. VTT Technology 4. 43+18 s. 1,8 MB.


Turvallinen liikennejärjestelmä 2100. Visio. Heidi Auvinen & Anu Tuominen. VTT Technology 5. 43+18 s. 700 KB.


Matkanopeudet kaksikaistaisilla pääteillä. Seurantatietojen käyttö liikenneturvallisuustyössä. Riikka Rajamäki. VTT Technology 6. 64+5 s. 1,2 MB2011


Keski-Euroopan olosuhteisiin suunniteltujen kitkarenkaiden yleisyys Suomessa. Juha Luoma. VTT Tiedotteita - Research Notes 2600. 15 s. 208 KB


Interacions of Environmental and Safety Measures for Sustainable Road Transportation. Juha Luoma & Michael Sivak. UMTRI University of Michigan. Report No. UMTRI-2011-3. 32 p. 1550 KB2010


Rautateiden liikenteenohjaus ratatöiden aikana ja ratatöiden hallinta. Marja-Leena Haavisto, Kaarin Ruuhilehto & Pia Oedewald. VTT Tiedotteita - Research Notes 2563. 79 + 7 s. 1120 KB


Liikennejärjestelmän visiot 2100. Esiselvitys. Anu Tuominen, Heidi Auvinen, Heikki Kanner & Toni Ahlqvist. VTT Tiedotteita - Research Notes 2555. 41 + 11 s. 657 KB


Linja-autojen paloturvallisuus Suomessa 2000 - 2009. Veli-Pekka Kallberg. VTT Tiedotteita - Research Notes 2557. 38 + 9 s. 1301 KB


Talvirenkaiden kunnon kehittyminen vuosina 2001–2010. Mikko Malmivuo & Juha Luoma. VTT Tiedotteita - Research Notes 2554. 41 + 11 s. 782 KB


Polkupyöräilijän ja jalankulkijan liikenneturvallisuustestin kehittäminen. Juha Luoma & Mikko Virkkunen. VTT Tiedotteita - Research Notes 2524. 42 s. 710 KB


Rautatieonnettomuuksista aiheutuneiden kustannusten arviointi. Anne Silla. VTT Tiedotteita - Research Notes 2523. 35 + 3 s. 195 KB


Kesärenkaiden urasyvyys ja onnettomuusriski. Riikka Rajamäki. VTT Tiedotteita - Research Notes 2525. 32 s. 2.41 MB2009


Katsastamattomien ajoneuvojen tunnistaminen liikennevalvonnassa. Veli-Pekka Kallberg & Matti Saarinen. VTT Tiedotteita - Research Notes 2518. 24 s. 600 KB


Autonkuljettajan liikenneturvallisuustestin kehittäminen. Juha Luoma & Harri Peltola. VTT Tiedotteita - Research Notes 2473. 44 s. 430 KB


Liikenneturvallisuus erilaisissa suunnitelmissa - Esiselvitys. Harri Peltola, VTT & Jukka Räsänen, Ramboll Finland Oy. VTT Tiedotteita - Research Notes 2469. 92 s. 6,7 MB


Liikenneturvallisuustoiminnan lähestymistavat. Matti Roine & Juha Luoma. VTT Tiedotteita - Research Notes 2477. 65 s. 600 KB


Renkaiden puutteet kuolonkolareissa. Riikka Rajamäki. VTT Tiedotteita - Research Notes 2467. 50 s. 290 KB


Vartioimattoman tasoristeyksen ylitys - Autonkuljettajien käsitykset ja riskin kokeminen. Mikko Poutanen & Juha Luoma. VTT Tiedotteita - Research Notes 2474. 36 s. 230 KB
Lisätietoja

Juha Luoma
020 722 4533
juha.luoma@vtt.fi