Tavoitteet

TurvaBIM-tutkimushankkeen päätavoitteena oli kehittää tietomalliteknologian hyödyntämistä rakennusprojektien tuotannonsuunnittelussa ja -ohjauksessa työturvallisuusnäkökulmasta.


Osatavoite 1: Selvittää, kuinka tietomallipohjaisessa rakennussuunnittelussa ja rakentamisen tuotannonsuunnittelussa otetaan huomioon työturvallisuuteen liittyvät tekijät tällä hetkellä, sekä arvioida mitä uusia tietomalliteknologian mahdollisuuksia työturvallisuuden edistämiseen olisi käytettävissä lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä.


Osatavoite 2: Demonstroida rakennuksen tietomalliin perustuvaa työtuvallisuusasioiden suunnittelua, testaamalla todellisen Case-kohteen aineistolla työmaan kolmiulotteisen aluesuunnitelman käyttömahdollisuuksia sekä työturvallisuuteen liittyvien tehtävien käsittelyä osana rakentamisen 4D-mallintamista.