TYPO-RH - Työturvallisuuden ja potilasturvallisuuden vaaratapahtumien käsittelyn integrointi ja ennakoiva riskien hallinta terveydenhuollossa

Linkkejä lisätietoihin

HaiPro -projektin sivusto - vaaratapahtumien raportointiin ja käsittelyyn liittyviä julkaisuja ja muuta materiaalia