UCGFunda

img

Synteesikaasua biomassasta leijukerroskaasutuksellaSuomalaiset edustavat maailman huippua biomassan kaasutukseen perustuvien toisen sukupolven liikenteen polttonesteteknologioiden kehityksessä ja kaupallistamisessa. Suomalainen kaasutusprosessi perustuu leijukerroskaasutukseen, kaasujen kuumasuodatukseen ja katalyyttiseen prosessointiin. Muualla maailmassa vastaavaa prosessia on tutkittu suhteellisen vähän ja tällä hetkellä alan perusteiden paras tietämys onkin Suomessa.


UCGFunda -projektin tavoitteena on syventää ja laajentaa osaamispohjaa synteesikaasun valmistukselle biomassasta ja luoda uutta perustietoa teknologian toteutuksen kannalta kriittisimmistä kysymyksistä:


  1. Polttoaineiden karakterisointi ja tuhkan käyttäytyminen


  2. Kaasun puhdistuksen ilmiötutkimus


  3. Vaihtoehtoisten prosessien arviointi


  4. Kansainvälisen kehityksen seuranta ja analysointi


  5. Analytiikan kehittäminen


  6. Vetyä biomassasta kaasutuksen avulla


Tutkimusaiheiden tarkempi kuvaus löytyy valikon kohdasta tutkimussuunnitelma.


Projekti toteutetaan yhdessä eri tutkimuslaitosten kanssa ja johtoryhmään on koottu tärkeimmät synteesikaasutusteknologioiden kehittäjät ja hyödyntäjät. UCGFunda on Tekesin BioRefine -ohjelman projekti.
Lisätietoja

Matti Reinikainen
Projektipäällikkö
050 563 41 37
matti.reinikainen@vtt.fi