Johtoryhmä

img

Tekes on tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja asiantuntija. Tekesin toiminta auttaa yrityksiä, tutkimuslaitoksia, yliopistoja ja korkeakouluja luomaan uutta tietoa ja osaamista ja lisäämään verkottumista. Tekes jakaa rahoituksellaan teollisuuden ja palvelualojen tutkimus- ja kehitystyön riskejä. Tekesillä on vuosittain käytettävissä avustuksina ja lainoina yli 500 miljoonaa euroa tutkimus- ja kehitysprojektien rahoitukseen.


Tekesin ohjelmat tarjoavat yrityksille, yliopistoille, korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille verkottumismahdollisuuksia, apua kansainvälistymiseen ja liiketoimintaosaamisen kehittämiseen sekä rahoitusta ohjelman aihepiiriin kuuluville tutkimus- ja kehitysprojekteille. Seminaarit, workshopit, ulkomaille suuntautuvat tutustumismatkat, koulutusohjelmat, uutiskirjeet ja muut julkaisut ovat ohjelmien keskeistä antia. Tekes ohjaa noin puolet myöntämästään rahoituksesta ohjelmien kautta.img

Carbona Oy on kaasutusteknologioihin keskittynyt yhtiö, jonka tuotteina ovat sekä kupliva leijukerros- että kiertopetikaasuttimet. Andritz Oy on Carbonan enemmistöosakas ja kaasutuslaitokset toteutetaan yhtiöiden yhteistyönä. Kaasutusliiketoiminta on osa Andritz Oy:n Bioenergy Systems -tulosyksikköä, jonka toinen tuotelinja on voimakattilat biomassalle.


Andritz Oy on yksi maailman johtavista sellu- ja paperiteollisuuden järjestelmien, laitteiden ja palvelujen toimittajista. Sen tuotealueita ovat puunkäsittely, kuituprosessit, kemikaalien talteenotto ja massankäsittely. Sen liikevaihto on noin 500 miljoonaa euroa ja yhtiön henkilökunnan määrä on noin 1100. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yhtiön omistaa itävaltalainen Andritz AG.


img

Foster Wheeler Energia Oy on erikoistunut voimalaitosten kattilateknologiaan, niihin liittyviin kunnossapito- ja huoltotoimintoihin sekä kaasuttimiin. Yritys toimittaa tuotteita ja palveluita voimantuottajille ja teollisuudelle.


Foster Wheelerin erityinen osaamisalue on leijukerrosteknologia, jossa yhtiö on jo vuosia ollut edelläkävijä. Foster Wheeler Energia Oy ja muut Foster Wheeler Ltd. -konserniin kuuluvat yritykset ovat toimittaneet asiakkaille yli 300 leijukerrosteknologiaan perustuvaa kattilayksikköä, joista Foster Wheelerillä on maailmanmarkkinoilla noin 40 prosentin osuus.


Foster Wheeler Energia Oy kuuluu maailmanlaajuisesti toimivaan Foster Wheeler Ltd. -konserniin. Foster Wheeler Ltd. tarjoaa suunnittelupalveluja ja toimittaa tuotteita energiantuotantoon sekä monille teollisuudenaloille, kuten öljy-, kaasu-, petrokemian-, lääke- ja kemianteollisuudelle.


img

Gasum-konserniin kuuluvat emoyhtiö Gasum Oy, Gasum Paikallisjakelu Oy, Gasum Energiapalvelut ja Kaasupörssi Oy. Gasum tuo maakaasua Suomeen, toimii tukkumyyjänä suurasiakkaille ja omistaa sekä ylläpitää kaasun siirtoverkkoa. Lisäksi Gasum tarjoaa asiakkailleen energiakaasuihin liittyviä laitteita ja palveluita. Gasum on vahva moniosaaja, jonka tärkeimpänä tavoitteena on tuoda maakaasun erinomaiset ominaisuudet kaikkien suomalaisten ulottuville. Gasumilla on yli 30 vuoden kokemus maakaasumarkkinoista, niiden kehittämisestä ja maakaasun mahdollisuuksien hyödyntämisestä. Yrityksen päämääränä on toimia maakaasubisneksen vahvana kehittäjänä sekä aktiivisena edelläkävijänä - nyt ja tulevaisuudessa.


img

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 28 000 osaajaa yli 50 maassa.


img

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö tavoittelee kasvua sekä öljynjalostuksessa että huippulaatuisen uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin tuotannossa. Neste Oilin öljynjalostamot sijaitsevat Porvoossa ja Naantalissa, ja niiden raakaöljyn jalostuskapasiteetti on yhteensä noin 260 000 tynnyriä päivässä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2008 oli noin 15 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää 5200 henkilöä. Osakkeen virallinen noteerauspaikka on NASDAQ OMX Helsinki.


img

Stora Enso on maailmanlaajuisesti toimiva metsäteollisuusyhtiö, jonka päätuotteet ovat sanomalehti- ja kirjapaperi, aikakauslehti- ja hienopaperi, kuluttajapakkauskartonki, teollisuuspakkaukset sekä puutuotteet.


Stora Enson missio on hyödyntää ja kehittää osaamistaan puuraaka-aineen käytössä, jotta voisimme vastata asiakkaidemme tarpeisiin sekä raaka-aineisiin liittyviin maailmanlaajuisiin haasteisiin. Puu on uusiutuva raaka-aine, joka soveltuu moniin erilaisiin kaupallisiin tarkoituksiin. Tuotteemme tarjoavat ilmastolle ystävällisen vaihtoehdon monille kilpaileville tuotteille, jotka on valmistettu uusiutumattomista materiaaleista, ja niillä on pienempi hiilijalanjälki. Puuraaka-aineeseen perustuvat tuotteemme hyödyttävät siis liiketoimintaa, ihmisiä ja ympäristöä. Yritysvastuu – sekä taloudellinen, ympäristö- ja yhteiskuntavastuu – tukee toimintatapojamme.img

UPM kuuluu maailman johtaviin metsäteollisuusyrityksiin. UPM:n liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. Yhtiön tavoitteena on olla uuden metsäteollisuuden edelläkävijä. Tuotteet valmistetaan uusiutuvista ja kierrätettävistä raaka-aineista. Kustannustehokkuus, muutosvalmius ja innovaatiokyky ovat kilpailukykymme perusta. UPM:llä on tuotantolaitoksia 14 maassa ja yhtiön palveluksessa on 25 000 henkilöä. Liikevaihto vuonna 2008 oli 9,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä.


img

Vapo on Itämeren alueen johtava paikallisten ja uusiutuvien polttoaineiden, biosähkön ja -lämmön sekä ympäristöliiketoimintaratkaisujen toimittaja. Vapo-konserni koostuu emoyhtiö Vapo Oy:stä, johon kuuluu viisi liiketoiminta-aluetta: Paikalliset polttoaineet, Pelletti, Lämpö ja sähkö, Puutarha ja ympäristö sekä Vapo Timber Oy. Vapo-konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli 631,8 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa on 1 780 henkilöä.