Verkostojen kasvu ja kehitysdynamiikka

eVerka

img

Verka-analyysit on tarkoitettu työvälineeksi eri toimialoilla ja tarkoituksissa toimivien yritysverkostojen strategiseen kehittämiseen. Verka-analyysejä voi käyttää mm. sisäisesti kun pohditaan rooleja ja panostuksia eri verkostoissa tai kun mietitään, millaista täydentävää osaamista tarvitaan kumppaneilta. Samoin Verka-analyysit toimivat apuna arvioitaessa ja valittaessa sopivia kumppaneita verkostoon ja siitä on apua verkostostrategian ja yhteisten pelisääntöjen luomisessa. Lisäksi ne auttavat organisoimaan toiminnan ja kehitystyön tehokkaaksi niin, että mahdollistetaan verkoston jatkuva kehittyminen. Työvälineen avulla voi perustaa analyysiprojektin, kerätä palautteen henkilöiltä joita asia koskee ja analysoida ja raportoida tulokset valmiina pdf-raporttina.Linkki työvälineeseen: http://tuki.vtt.fi/verka (avautuu eri ikkunan)